Защо Казахстан премести столицата си?

Въпроса:

В Казахстан столицата е Астана от 1997 г. Преди това беше Алмати. Защо смениха столиците?Отговорът:

На 10 юни 1998 г. казахстанците отпразнуваха откриването на новата си столица Астана, което означава „столица“. Градът получи официална промяна на името през май 1998 г. от Акмола, което означаваше „бял ​​гроб“. Страната реши да премести националната столица от Алмати в Астана през 1997 г. Преместването означава, че националната столица вече е в географския център на страната, а не в най-големия си град.

Франция на картата на Европа

Официално правителството на Казахстан заяви, че причините за преместването на столицата на север в Астана от Алмати в югоизточния ъгъл на страната са податливостта на района към земетресения и близостта му до китайската граница. Президентът Нурсултан Назарбаев също се надяваше, че този ход ще вдъхне живот на икономиките на северните региони и ще разпредели по-равномерно богатството из страната.

-Редакторите

какви книги има в новия завет