Воислав Кощуница

Новият президент на Югославия е както западен либерал, така и сръбски националист от Дейвид Джонсън Президентът Воислав Кощуница се обръща към федералния парламент на 7 октомври 2000 г. в Белград.