Символика на огъня

Огънят е имал много важна роля в развитието на човечеството.