Нещата, от които са направени мечтите

Въпроса:

Откъде идва фразата „и от това се правят мечтите“? Кой го каза?Отговорът:

Вероятно най-известната съвременна употреба на фразата, отговорна за голяма част от нейната популярност, е била през 1941г Малтийският сокол . Във филма Сам Спейд (изигран от Хъмфри Богарт) се позовава на „нещата, от които са направени мечтите“.

Спейд е перифразирал много по-стар израз. Тъй като в повечето случаи това е често, това датира от Шекспир. В Акт IV от Бурята Просперо казва: „Ние сме такива неща / както се правят мечтите, а нашият малък живот / е закръглен със сън“.

-Редакторите