Летни игри в Рио де Жанейро

Какво се случи на Летните олимпийски игри през 2016 г., прочетете за руския допинг, вируса Zika, инфраструктурните проблеми и най-добрите победители.