Последни земетресения в световен мащаб

Следващата таблица изброява броя на земетресенията, които се случват по света всяка година, включително броя на смъртните случаи и силата на земетресението.