Ралф Нейдър

Биография на защитник на потребителите и надежда за президент Ралф Нейдър.