Олимпиада 2012 от числата

Числата зад летните олимпийски игри брой на участващите държави брой олимпийски събития