Олимпийски традиции

Олимпиадата се основава на традициите на войната, религията, икономиката