Резюме на Олимпийските игри

Олимпийски игри: години и местоположение Зимни игри: Златни медали Летни игри: Златни медали Първите олимпийски игри, за които има рекорд, се провеждат през 776 г. пр. Н. Е.