Съвременен Египет: Владетели

 • Байбарс I, мамелюкски султан (1260? 77) от Египет и Сирия
 • Мохамед Али, паша на Египет след 1805 г.
 • Исмаил паша, владетел на Египет (1863? 79)
 • Tewfik Pasha (Мохамед Tewfik), хедив на Египет (1879? 92)
 • Абас II, последният хедив на Египет (1892? 1914)
 • Фуад I (Ахмед Фуад паша), първият цар на съвременен Египет (1922? 36)
 • Фарук, цар на Египет (1936? 52)
 • Гамал Абдал Насър, офицер от египетската армия и политически лидер, първи президент на република Египет (1956? 70)
 • Анвар ал Садат, египетски политически лидер и президент (1970? 81)
 • Мохамад Хосни Мубарак, президент на Египет (1981? 2011)
 • Мохамед Хюсеин Тантауи, (изпълняващ длъжността) президент на Египет (2011? 2012)
 • Мохамед Морси, президент на Египет (2012? 2013)
 • Адли Мансур, (изпълняващ длъжността) президент на Египет (2013? 2014)
 • Абдел Фатах ел-Сиси, президент на Египет (2014 г.)

.com / ipa / A0775375.html