Лесно объркани или неправилно използвани думи

Този списък ще ви помогне да решите дали да използвате афект или ефект, цитиране или сайт, кой или чий и много други объркващи думи.