Пукнатината на камшика

Въпроса:

Защо камшикът издава „пукащ“ звук?Отговорът:

„Пукнатината“ възниква, когато вълната на движение, движеща се надолу с камшик, надвишава скоростта на звука. Вълната може да се движи толкова бързо, защото камшикът се стеснява от дръжката до върха. Когато камшикът се щракне, инерцията от движението на дръжката се запазва и следователно скоростта се увеличава с намаляването на диаметъра на камшика. Така вълната набира скорост, докато продължава надолу по дължината на камшика, а когато скоростта му надвишава скоростта на звука, тя произвежда малък звуков бум - отличителната „пукнатина“.

-Редакторите