Чести съкращения

Тази таблица предоставя някои общи съкращения и техните значения. Забележете, че много съкращения се различават само с главни букви или пунктуация, което може да обърка!