Клифтън Фадиман

15 май 1902 г. - 20 юни 1999 г. от Бет Роуен Клифтън Фадиман, показан на тази промоционална снимка от 1938 г., е писател, редактор на книги, радио и телевизионен артист, който е домакин на популярното радиопредаване „Информация моля“ през 30-те години. Умира на 20 юни 1999 г.