Пивовар: Урим и Тумим

се състоеше от три камъка, които бяха отложени в двойната подплата на нагръдника на първосвещеника. Представен е един камък Да, един Недей, и едно Не се дава отговор. Когато някакъв въпрос беше зададен на първосвещеника, за да бъде решен от Урим, свещеникът пъхна ръка в торбичката и извади един от камъните и според изтегления камък въпросът беше решен. (Лев. Viii. S; 1 Сам. Xxviii. 6.)Източник: Речник на фразата и баснята, E. Cobham Brewer, 1894 Голямата мечка У'рим ДА СЕ Б. ° С д И F G З. Аз J ДА СЕ НА М н ИЛИ P Въпрос: R С T U V IN х Y. С

Свързано съдържание

 • Алузии
 • Чужди думи и фрази
 • Латински и гръцки словни елементи
 • Имена: техният произход и значения
 • Старозаветни имена
 • Митология
 • Древногръцка литература и митология
 • Библията (версия на крал Джеймс)
 • Коранът (превод от J. M. Rodwell)
 • Постановките на Шекспир
 • Приказки от Шекспир (Чарлз и Мери Агн)
 • Често грешно написани думи
 • Често грешно произнесени думи
 • Лесно объркани думи
 • Писане и език