Черната Мария

Въпроса:

Какво е Черната Мария?Отговорът:

„Черна мария“ е жаргонен термин за a полицейски вагон . Как се получи това име? Ние не знаем. Но тук има две възможности.

Речникът на фразите и басните на Брюър цитира убеждение, че се отнася до него Мария Лий , чернокожа жена, която държала пансион в Бостън. „Тя беше жена с толкова големи размери и сила, че непокорният се страхуваше от нея и когато полицаите се нуждаеха от помощ, беше обичайно да се изпрати за Черната Мария, която скоро огради огнеупорите и ги отведе до заключването . ' Докато Brewer's е чудесен източник на фолклор, този произход по никакъв начин не е сигурен.

Дъглас Г. Уилсън, цитирано в Черната Мария навлизането на World Wide Words, предполага, че терминът идва от състезателен кон с това име.

-Редакторите