Април е най-жестокият месец

Въпроса:

Откъде идва цитатът „Април е най-жестокият месец“?Отговорът:

Това е първият ред от поемата на Т. С. Елиът „Пустошната земя“. Някои смятат това стихотворение, публикувано през 1922 г., за най-великото на 20-ти век.

Ето началото на стихотворението.

Април е най-жестокият месец, размножаване
Люляци от мъртвата земя, смесване
Памет и желание, разбъркване
Тъпи корени с пролетен дъжд.
Зимата ни стопли, покривайки
Земя в забравителен сняг, хранене
Малко живот със сушени грудки.

За пълния текст вж Погребението на мъртвите от Пустеещата земя

-Редакторите