Басните на Езоп: Вълкът и момчето

от Езоп
Орелът, Галката и Пастирът
Мелничарят, неговият син и тяхното дупе

Вълкът и момчето

Вълк, който току-що се беше насладил на добра храна и беше в игриво настроение, забеляза момче, което лежеше на земята и осъзнавайки, че се опитва да се скрие и че страхът от самия него го накара да направи това , той се качи при него и каза: „Аха, намерих те, разбираш ли; но ако можете да ми кажете три неща, чиято истинност не може да бъде оспорена, ще пощадя живота ви. Момчето набра смелост и се замисли за момент, след което каза: „Първо, жалко, че ме видяхте; второ, аз бях глупак да се оставя да ме видят; и трето, всички мразим вълците, защото те винаги извършват непровокирани атаки срещу нашите стада. Вълкът отговори: „Е, това, което казвате, е достатъчно вярно от ваша гледна точка; така че можеш да отидеш..com / text / literature / aesop-fables-jones / chapter171.html